IV. Mansiyon

Serik Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Bölgesel Mimari Yarışma Projesi

EKİP: Merih Feza Yıldırım, Serdar Uslubaş

Le Corbusier Milletler Sarayı için açılan yarışmada “XX. yy. sarayının amacı şatafat değil yönetimdir” demişti. XXI. yüzyılda da Sosyal Belediyecilik, demokratik katılım gibi söylemleri benimseyen belediye yönetimleri bu kavramı sahiplenmelidir.

Le Corbusier Milletler Sarayı için açılan yarışmada “XX. yy. sarayının amacı şatafat değil yönetimdir” demişti. XXI. yüzyılda da Sosyal Belediyecilik, demokratik katılım gibi söylemleri benimseyen belediye yönetimleri bu kavramı sahiplenmelidir.

Belediye Binaları, kamu yapıları olmalarına rağmen seçimle iş başına gelmiş bir yönetimi barındıran ve halka daha yakın, özel konumlu binalardır. Diğer kamu yapılarına göre bu ilişki fiziksel ve psikolojik anlamda daha yoğun yaşanmaktadır.

Programda yer alan Kültür Merkezi ise yine halkın kullanımının yoğun olduğu ve ihtiyaç programı itibari ile bir getirim tesisidir. Böyle olması da yatırım ve işletme maliyeti açısından doğrudur. Bu iki kavram aynı parselde nasıl yan yana gelmelidir? Tasarım buna çözüm aramıştır.